Blog

Je to problém pouze tehdy, pokud si myslíte, že to je problém

Tak si tak sedím u počítače a připravuji program pro naše první páteční setkání 26. 4. 2019. Jelikož práce s myslí a psychosomatika je věc, která je pro mě, skoro bych už řekla, základem práce, rozhodla jsem se, že na svůj blog budu psát momentální úvahy, které mě při přípravě konceptu nutí více k zamyšlení.

První úvaha zní: „je to problém pouze tehdy, pokud si myslíte, že je to problém.“

Život je o prožívání, pocitech a vypořádávání se se situacemi, které přitom vznikají. Každá myšlenka a každý pocit vyvolávají v těle určitý chemický proces, při němž vznikají látky odpovídající charakteru myšlenky nebo pocitu. Mohou to být léčivé látky, které posilují imunitní systém, nebo jedy, které nakonec vedou k nemoci. Klíč k tomu se jmenuje myšlenková disciplína.

Často jsme sami sobě nejhoršími nepřáteli. Mučíme svou mysl sebedestruktivními úvahami, pocity viny, ublížení a nenávisti. Pokud si myslíme, že něco je problém, pak i naše myšlenky a emoce budou destruktivní. Nic nám to nepřináší, jen zamořuje tělo jedy, které dřív nebo později vedou ke zkáze našeho organizmu.

A přitom se někdy mučíme opravdu zbytečně. Štěstí totiž závisí na úhlu pohledu. Pokud se na to ale díváme jako na něco, z čeho se můžete poučit, pak najednou to už takový problém není. Zpracujme životní výzvy jako úkoly, které nás mají něčemu naučit a posunout nás lepším směrem.

Často mám v hlavě slova jedné mé klientky, která po opravdu silných životních zkouškách byla vždy optimistická a veselá, a ta vždy měla pravidlo, že na všem špatném je vždy 10 % dobrého. A v tom je to kouzlo, zaměřit se ne na to, čím mě to ničí, ale naopak co mi to přináší a v čem mě to obohacuje jako člověka-osobnost.

(Samozřejmě jiný úhel a prožívání jsou osobní tragédie a úmrtí, které je třeba prožít a vypořádat se s nimi trochu jinak. Toto jsou jiné kapitoly, které nejsou předmětem této úvahy. To jen na okraj.)

Tady vidíte, že jestli je něco štěstí nebo neštěstí, závisí na perspektivě, ze které se na věc díváte …

LH