Blog

Jak se chováme sami k sobě

Dnes je slovo „stres“ už natolik frekventované slovo, že mám pocit, že jsme si na to pěkně zvykli. Tak nějak informace o něm nám proletí ušima jako něco zcela normálního, něco, co má dnes každý a bereme ho jak daň současnému životu. Je to ale i berlička, za kterou se schová vlastně všechno. Dokud nás nemoc nesejme způsobem, kterým vlastní tělo upozorňuje, že už nemůže, jedeme dál v nastoleném tempu. Pak si možná chvilku slíbíme, že se polepšíme, ale vydrží nám to sotva měsíc.

Jak se chováme k vlastnímu tělu?

Když si položíte tuto otázku, vsadím se, že 90 % z vás si hned automaticky řekne – ne moc dobře. Jeden příklad za všechny klientky. Odpověď na otázku Jak probíhá váš den? – „V práci celý den sedím u počítače, sotva si stihnu odskočit a v poledne na oběd. Do své kanceláře vyjedu výtahem. Domů jedu jako do práce autem, cestou vyběhnu jen něco obstarat k večeři, dceru zavezu do baletu, syna vyzvednu z fotbalu. Letím domů udělat večeři, s dětmi úkoly a večer padnu k televizi. Celá zkroucená se v jedenáct probudím u televize na gauči, doplazím se do postele a ráno nanovo.“

Řeknete si, že to v dnešní uspěchané době jinak nejde. Většinou ale platí, že si neumíme organizovat čas a tím pádem odlišit povinnosti k rodině a společnosti od svých vlastních zájmů, relaxaci a aktivního odpočinku. Je to hodně náročné na naši snahu, že to raději vzdáme a rozhodneme se dobrovolně zničit.

Naše tělo je geniální stroj s velkou schopností regenerace. Musíme mu k tomu ale dát příležitost. Když tělo vystavíme dlouhodobé jednostranné zátěži, svaly ochabnou, změní své přirozené nastavení a vznikne špatné držení těla. Z toho logicky plynou následné zdravotní problémy. Pokud pochopíte tuto rovnici a změníte tyto špatné návyky, trvá stejně dlouhou dobu, než toto celkové špatné držení těla vrátíte zpět aspoň do zdravého nastavení.

Psychické příčiny bolestí zad

Ano, psychosomatika je obor, který říká, že naše tělo projevuje nemocí nesoulad v oblasti psychiky. A jak to je v této oblasti se zády? Náš zdravotnický systém je tak zahlcen, že lékaři nejsou školeni nebo ještě častěji nemají čas na kvalitní komunikaci s pacienty a hledání bližších souvislostí v jejich životě.

Poznání psychické příčiny nám umožní zabývat se vlastním podílem na tíživé situaci, jejíž nové vidění otevírá prostor pro nová řešení. Rozhodující nejsou přání a prosby, nýbrž činy.

Stav, který vede k bolestem zad, je sdělením o tom, kolik toho musíme „nést na vlastních bedrech“, je to i volání o pomoc, soucit, jindy spíše výčitka, když se člověk „sotva vleče“. Člověk je schoulený, shrbený, pohroužený do sebe. To vše symbolizuje obtížnou schopnost vše otevřeně vyjádřit. Primární zisk z „nemoci“ znamená i vyhnutí se řešení nějaké problematiky jejím potlačením, zlehčováním apod. Jde o jistý způsob obrany proti nutnosti se rozhodnout. Vyžaduje to odvahu postavit se problémům čelem, říct někomu něco do očí. To vše znamená vzpřímit se, narovnat, vydatně se nadechnout. Chabé sebevědomí bývá často kompenzováno perfekcionizmem, nebo typicky ženskou tendencí obětovat se pro druhé.

Opět se dotýkáme oné symbolické funkce, kterou přebírají naše záda a páteř. Vypráví o zradě, zklamání, o ztrátě opory, o tom udělat někomu něco za zády, dát ránu do zad a hlavně žití v napjaté situaci. Toto napětí se přenáší na páteřní svaly, které stlačování vyvolávají bolest. Naopak držet někomu záda znamená mít v někom oporu. Je samozřejmé, že při vzniku bolestí zad hrají roli jak faktory tělesné (např. artrotické degenerativní změny).

Ze zkušenosti mohu říct, že bez řešení psychiky dosáhneme jen polovičního úspěchu. Naše mysl ovládá naše tělo, a proto musíme pracovat na odstranění psychických bariér, abychom se posunuli dál. Způsobů práce je vícero a dnes si může najít každý svůj. Já například pracuji s informačním (kvantovým) polem člověka, kde je uloženo vše.

Může se stát, že z nějakého důvodu máte zábrany pracovat jakýmkoliv způsobem s psychikou, začněte tedy přes tělo – pohybem, bylinami, stravou.

LH

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *