Konzultace

Všichni máme vlastní osud, neseme ho trpělivě, ale většinou se neptáme, proč žijeme za těchto okolností, co je příčinou a zda bychom to mohli změnit. Jakmile to uděláme, poznáme, že osud leží v našich rukou. Osud lze změnit pouze tam, kde byl vytvořen – v našem myšlení. Nemoc je pokusem organizmu nastolit harmonii. Hlubším smyslem nemoci je, abychom se vzpamatovali a obrátili, dokud je čas. Ukazuje, že jsme se vydali špatným směrem a že bychom měli změnit cestu, na které se nacházíme. Jinak nám osud udělí další a silnější lekci. Když uvedeme do souladu myšlení, cítění a jednání, dostaví se znovu tělesný řád. Může to být nepříjemné a namáhavé, ale je to jediná cesta ke skutečnému uzdravení, zahrnujícímu tělo, duši i ducha.

V osobních konzultacích využíváme čas k nalezení příčiny disharmonie organizmu. Provádíme rozbor a hledáme souvislosti. Vedeme rozhovor o významu nemoci, příčině a smyslu. Člověk není obětí nemoci, nýbrž jejím původcem a zároveň tím, kdo může významně přispět k vlastnímu vyléčení. S tím souvisí zásadní změna v myšlení.

Cílem je vždy postavit člověka k sobě. K tomu patří i správné životní vjemy – správná strava, dýchání, pohyb, meditace, bylinné terapie – to vše a mnohé další ve své praxi využívám.


Využívám a prodávám osvědčené bylinné tinktury od českých firem „Bylinné tinktury, s.r.o. a Duhové elixíry“ a další přípravky přírodní lékárny.