Lenka Hrdličková – celostní přístup k člověku

GDPR a ochrana osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Lenka Hrdličková, masážní rekondiční a regenerační služby, sídlo i provozovna Lipová 61, 503 21 Stěžery, IČ: 45985553.

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Lenka Hrdličková zpracovává vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při objednávce masáže e-mailem, telefonicky, smskou nebo v písemné objednávce. Jsou to jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Jsou zaznamenány pro účely zajištění termínu masáže a související organizační komunikaci. V některých případech se zaznamenávají fakturační údaje, které jsou nezbytně potřeba ke splnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Telefonní číslo, jméno a příjmení je zaznamenáno do Kontaktů v osobním mobilním telefonu, který je chráněn PIN. E-mailová adresa zůstává uložena v Adresáři e-mailové schránky na Seznam.cz, kde je víceúrovňový systém zabezpečení. K oběma zdrojům mám přístup pouze já, Lenka Hrdličková.

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například při vyplnění kontaktního formuláře. Souhlasíte tím se zpracováním osobních údajů, ale i se zasíláním obchodních informací.

Neuchovávám žádné záznamy o vašem zdravotním stavu ani žádné jiné informace a zachovávám mlčenlivost.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti, nebo dokud nevznesete námitku. V případě, že vznesete námitku, budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, kdy trvá váš zájem o masáž.

Jaká máte práva?

Máte právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud bude vznesena námitka. Dále máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud budete mít ke zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, připomínky nebo budete chtít uplatnit některé ze svých práv, prosím kontaktujte mne na usmivani@email.cz nebo na tel. 607200265.